Därför är dina akvariefiskar sjuka

 

Mår dina akvariefiskar inte bra? Ibland är det svårt att veta orsaken till varför fiskarna mår dåligt, och det kan finnas många olika anledningar. Den vanligaste orsaken är att den har utsatts för någon form av stress. Vad som orsakar stress hos fiskar kan vara dålig vattenkvalité, felaktiga vattenvärden, plötsliga förändringar i vattnets kvalité, felaktigt temperatur, felaktig kost, ovarsamt hanterande, följdsjukdomar, angrepp från andra fiskar, för få gömställen, transporter, flyttning mellan olika akvarier, felaktig belysning … ja, listan är ganska lång! Hur botar man detta då? Självklart vill vi kunna bota våra fiskar från stressen innan det leder till att de dör. Det finns ju inga direkt hjärtstartare för fiskar som vi kan använda oss av. Det en kan göra är att bota dem med lämplig medicinering, men då måste man också veta varför fisken är sjuk eller stressad. När man har kommit på orsaken till stressen så måste man rätta till felet så fort som möjligt, annars så är risken stor att fisken eller fiskarna snabbt bli sjuka igen.

En annan orsak till att fiskarna mår dåligt kan vara förgiftning. En stor skillnad mellan en smittsam sjukdom och förgiftning är att med förgiftningar så drabbar det alla fiskar på en gång i akvariet, medan sjukdomar drabbar dem en efter en. Är de förgiftade så kan man även se det på att fiskarna andas häftigt. Det är dock svårare att se om de har en smittsam sjukdom, och även vad det är för någon. De ska medicineras i den tidiga fasen av sjukdomen för bästa resultat, vilket kan vara svårt att göra innan det är för sent.