Levandefödare

Levandefödare kallas de fiskar som förökar sig genom att föda färdig- eller nästan färdigutvecklade ungar. De lägger alltså inte ägg, de föder frisimmande yngel. Äggen blir befruktade inne i honans kropp och ynglen utvecklas i henne tills de blir stora nog att födas.

Levandefödare kallas också för ungfödare.

Många av de vanligaste akvariefiskarna tillhör familjen Poecilidae. I den familjen ingår arterna Platy, Guppy, Svärdbärare och Molly. Andra familjer än Poecilidae hålls också som akvariefiskar, men det är mer sällsynt. Exempel på dessa arter från andra familjer är halvnäbbar och sötvattens rockor.

Det går att ha både vildfångade och odlade levandefödare som akvariefiskar. Dock så har de odlade fiskarna ofta fått drag som skulle göra dem till ett lätt byte för rovdjur utanför akvariet, till exempel färger som inte passar bra som kamouflage, och därför kan de bara överleva i akvarium.

Guppy

Levandefödare är väldigt populära nybörjarfiskar. De är kända för att yngla i fångenskap även ifall de sköts om av mindre erfarna akvarister. Dock så är vissa levandefödare väldigt svåra att yngla i fångenskap, och vissa honor får även missfall.

Hanen måste fertilisera äggen medan de fortfarande är inne i honan. På grund av detta så har hanarna utvecklat något slags fortplantningsorgan som kan föras in i honan. Det finns två olika sorters fortplantningsorgan och de kallas för gonopodium och andropodium. De är beroende på art. En av skillnaderna på dem är att andropodium fälls ihop när hanen för in det i honan, medan en gonopodium fälls ut framåt.

Det finns många olika familjer av levandefödare och de lever i många olika miljöer på olika ställen i världen. Därför varierar deras behov och beteende mycket från art till art. De flesta levandefödare trivs bäst i ett akvarium med åtminstone fyra exemplar, helt fler. Ha helst en hane och tre honor, då hannarna oftast är aggressiva mot andra hannar och honorna blir mindre stressade med endast en hane. De flesta av alla levandefödare föredrar basiskt vatten där pH-värdet ligger mellan 7.0 och 7.8. Vattnet ska vara hårt eller mellanhårt. Det bästa är dock att kolla upp vad just din art har för behov och beteenden innan du formar ett hem till dessa små varelser.